Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020, maakuntavaalit lokakuussa 2018

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan Lue lisää →

Soite onnistui sote-menojen hallinnassa ensimmäisen neljänneskauden aikana

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten historian ensimmäinen osavuosikatsaus kaudelta tammikuu – huhtikuu 2017 on valmistunut. Toiminta on lähtenyt menestyksekkäästi alkuun. Valmistelevan muutosorganisaation mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi on ponnisteltu onnistuneesti ja tuloksiin on päästy monialaisten ja moniammatillisten yhteisten saavutusten kautta. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut yhdistävä organisaatio on lähtenyt liikkeelle sovittujen tavoitteiden mukaisella Lue lisää →

Soite hakee mukaan valinnanvapauspilottiin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti 19.6.2017 pitämässään kokouksessa, että Soite hakee mukaan sote-uudistukseen liittyvään valinnanvapauspilottiin. Soite hakee pilottiin sekä sote-keskuksen (laajat palvelut) että henkilökohtaisen budjetin osalta. Hankehakemuksessa kuvataan pilotin palvelutuotanto käynnistyväksi 1.7.2018. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten päätös hakea valinnanvapauden pilotiksi on ehdollinen siten, että pilotointiin osallistuminen edellyttää Lue lisää →

Selvitys: Uudet maakunnat sopeuttavat talouttaan alusta alkaen

Sote-kustannusten huono ennakoitavuus sekä ikääntymisen vaikutukset kustannusten kasvuun siirtyvät 1.1.2019 kunnilta uusien maakuntien haasteiksi. Perlacon Oy:n HTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan maakunnan liitoille tekemien laskelmien mukaan maakuntien yhteenlaskettu sopeuttamistarve vuoteen 2030 mennessä on 2,8 miljardia euroa.  Arvio tukee valtioneuvoston sote-ja- maakuntauudistukselle asetettua tavoitetta hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla Lue lisää →

Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnon palvelualuetason valmistelumandaatit jaettiin

Keski-Pohjanmaan monialaisen maakunnan valmistelutyö on edennyt ja maakuntalain luonnoksen 6§ tehtäväkokonaisuuksien pohjalta maakuntakonsernin organisaatiorakenne on päätetty toimialuetasolla maakuntavalmistelua ohjaavan poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 31.3.2017. Myös palvelualuetason organisaatiorakenne saatiin hyväksyttyä huhtikuun ohjausryhmässä. Maakuntauudistuksen valmistelutyö on edennyt nyt palvelualuetason vastuuvalmistelijoiden nimeämisellä. Hakuaika Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen palvelualuetason valmistelumandaatteihin päättyi 16.5.2017. Palvelualuetason valmistelumandaattitehtäviin saatiin useita hyviä Lue lisää →

Maakuntauudistuksen valmistelu konkretisoituu

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 24.5.2017 klo 9 tilannekatsaukseen maakuntauudistuksen esivalmistelun vaiheista. Esivalmistelusta väliaikaishallintoon Maakuntauudistuksessa siirrytään esivalmisteluvaiheesta väliaikaishallintoon, kun eduskunta on hyväksynyt päälait eli maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja voimaanpanolain. Voimaanpanolain luonnoksessa määritelty väliaikainen valmistelutoimielin (väliaikaishallinto) on Keski-Pohjanmaalla jo ennakoivasti asetettu ja väliaikaishallinnon virallinen toiminta alkaa heti eduskunnan ratkaisujen Lue lisää →

Mallinnus hahmottaa maakuntien rahatarvetta

Link

Mallinnus hahmottaa maakuntien rahatarvetta

Tulevan maakunnan talouden mallinnus auttaa hahmottamaan, mitä maakuntien pyörittäminen tulee maksamaan, kertoo Keski-Pohjanaan maakuntajohtaja, maakuntajohtajien puheenjohtaja Jukka Ylikarjula. Aikataulu on – tässäkin – tiivis. – Jo syksyllä käydään ministeriökohtaisia tilannekuvaneuvotteluja ja ensi helmikuussa käydään rahoitusta koskeva neuvottelu. On jo aika ruveta budjetoimaan, Ylikarjula sanoo.

Haastattelu – kunta.tv:

Avoin maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 10.5.2017

Suomen Kuntaliitto sekä Keski-Pohjanmaan liitto yhteisesti järjestävät avoimen maakuntatilaisuuden Keski-Pohjanmaalla. Tilaisuus järjestetään Keskiviikkona 10.5.2017 klo 13.00 – 16.00 Kokkola-salissa, kaupungintalolla osoitteessa Kauppatori 1 Oheisena liitteenä on tilaisuuden ohjelma: Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa mukaan!  

Hakuprosessi Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnon palvelualuetason vastuuvalmistelijamandaatteihin käynnistyy

Keski-Pohjanmaan monialaisen maakunnan valmistelutyö on edennyt ja maakuntalain luonnoksen 6§ tehtäväkokonaisuuksien pohjalta maakuntakonsernin organisaatiorakenne on päätetty toimialuetasolla maakuntavalmistelua ohjaavan poliittisen ohjausryhmän kokouksessa. Perjantaina 28.4.2017 poliittisen ohjausryhmän kokouksessa päätettiin julistaa haettavaksi väliaikaiset palvelualuetason vastuuvalmistelijamandaatit. Vastuuvalmistelijamandaatit ovat haettavana ti 2.5. alkaen ja hakuaika päättyy 16.5. klo 12. Vastuuvalmistelijamandaatit ovat haettavana sisäisenä hakuna Lue lisää →